Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ

ONES, SoulOnes Oy

Y-tunnus: 2826862-3
Kaskitie 6, 28400 Ulvila

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Susanne Seppälä, omistaja.
Sähköposti: info[a]ones.fi

REKISTERIN NIMI

ONES verkkokaupan asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisteröityessään ONES verkkokauppa-asiakkaaksi, ostaessaan tuotteita osoitteessa verkkokaupasta, tilatessaan sähköisen uutiskirjeen, tai antanut markkinointiluvan, esim arvonnan yhteydessä.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on asiakasuhteiden hoitaminen, tilausten käsittely, sekä mahdolliset asiakaskyselyt. ONES saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita.

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Ip-osoite
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite-, numero- ja paikka.
Puhelinnumero
Tiedot verkkokauppatilauksista

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakas täyttää verkkokaupassa tilauksen yhteydessä tilauksen toimittamiseen tarvittavat tiedot ja hänet lisätään asiakkaaksi asiakasrekisteriin. Asiakas voi halutessaan liittyä jo ennen tilausta asiakasrekisteriin.

TIETOJEN LUOVUTUS

ONES voi luovuttaa asiakasrekisterin tietoja yhteistyökumpaneille, jotka tukevat asiakassuhteen luomista. Yhteistyökumppanit eivät käytä tietoja muihin tarkoituksiin eivätkä luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Tilauksen tehneen henkilön henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Asiakasrekisteriä säilytetään sähköisesti. Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta sivullisille. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteri on suojattu salasanoin ja rekisteriä käyttävät vain ne henkilöt, joiden tehtävään se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö lähetetään ONES verkkokaupan rekisterinpitäjälle kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna.